Din leverantör av osmometrar och utrustning för diffräkning

Molek AB har sedan 1974 arbetat med instrument för sjukvården, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och universitet. Vårt fokus ligger på leverans av instrument med tillhörande förbrukningsmaterial och service. Molek AB är sedan 2003 distributör för osmometrar och kryoskop från Advanced Instruments, Inc. Tack vare den höga kvalitén på produkterna från Advanced Instruments, Inc. har vi nått stora försäljningsframgångar sedan starten 2003.

Molek AB har även utvecklat produkter för manuell hematologi samt en provrörsvagga. Dessa produkter säljer vi dels direkt till slutkund dels via distributörer. Produkterna är utvecklade i nära samarbete med våra kunder för att bäst anpassas efter behoven på laboratorierna. Med en liten organisation som vår når alla önskemål från användare fram och kan beaktas vid produktutvecklingen.

Även de bästa produkterna behöver service. Vår filosofi är att i möjligaste mån åtgärda eventuella fel så fort som möjligt. För att minska risken för driftstörningar rekommenderar vi att serviceavtal tecknas. Vid en underhållservice kan problem upptäckas innan de påverkar driften. Protokollet från underhållsservicen kan även vara till stöd vid felsökning om problem trots allt uppstår senare. Vid service kan vi i de flesta fall ordna låneinstrument.