Att mäta osmolalitet är användbart inom ett flertal områden

Att mäta osmolalitet är användbart inom ett flertal områden. Osmolalitet mäter samtliga lösta partiklar i en lösning och tar således inte hänsyn till vilka ämnen som ingår. Metoden är mycket enkel att utföra och ger snabbt svar om en lösning ligger inom förväntat intervall eller om det är någon avvikelse.

Exempel på användningsområden

Klinisk kemi
Läs om några exempel inom klinisk kemi hos Advanced Instruments här

Biopharma
Inom cellodling finns det stora fördelar att mäta osmolaliteten under processen. Läs mer om detta här

Kontakta gärna Molek AB med frågor kring er applikation.