Förbrukningsmaterial osmometerar

Förbrukningsmaterial osmometerar
Försäkra er om osmometerns prestanda genom att regelbundet använda kontroller. Samtliga kontroller och kalibratorer från Advanced Instruments har spårbarhetscertifikat från NIST. Kontroller finns på ett flertal nivåer. Kontakta oss om ni söker en speciell kontroll.

CryoLine™ Cryoscope Supplies

CryoLine™ Cryoscope Supplies
Advanced Instruments CryoLine förbrukningsmaterial speciellt avsedda för kryoskop som använders sig av fryspunktsnedsättning som mätmetod. Klara att använda och med spårbarhetscertifikat från NIST ger CryoLine kalibratorer och kontroller, tillsammans med provkoppar och kylvätska, snabbt och med pålitligt resultat, besked om vatten är tillsatt.