Compudiff 2000-16, manuell diffräknare

Anslut streckkodsläsare direkt till Compudiff 2000-16 för inläsning av prov-ID. Totalt kan 16 tangenter programmeras för räkning av olika celltyper. Räknaren har tre olika räknelägen, WBC, benmärg och reticulocyträkning. På den stora skärmen kan du följa resultatet kontinuerligt. Procent och totalkoncentration uppdateras i realtid. Menysystemet gör också att det är mycket lätt att ändra inställningar när så önskas. Utgångar finns till både dator och printer.

Compudiff 2000-16 finns även för morfologisk bedömning av spermier. Följande analyser stödjs;
– Koncentration
– Vitalitet
– Motilitet
– Morfologi

Beräkning av medelvärde utav två analyser samt QC kontroll. Följer rekommendationerna enligt ESHRE Monograph No.2.

Tekniska Data:
Strömförsörjning 
6V DC, extern transformator.
Effektförbrukning 2W.
Mått  (h x b x d) mm 116 x 165 x 210.
Vikt 1 135 g.
Utgångar RS-232 seriell utgång. Seriell utgång till skrivare (termo).
Display LCD 16 rader x 30 tecken.
Kapacitet 16 tangenter för celltyper.
Temperaturområde +10 – +40ºC.
Tillbehör Termoskrivare.