Välkommen till Molek

Din leverantör av osmometrar och utrustning för diffräkning

Välkommen till Molek

Din leverantör av osmometrar och utrustning för diffräkning

Välkommen till Molek

Din leverantör av osmometrar och utrustning för diffräkning

Molek AB är leverantör av laboratorieutrustning till sjukhus, universitet, veterinärer, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Vårt produktprogram omfattar osmometrar, kryoskop, produkter för manuell hematologi och provrörsvaggor. Produkterna inom manuell hematologi och provrörsvaggorna är utvecklade av Molek AB i nära samarbete med våra kunder.

Service är en viktig del av vår verksamhet. Vi utför den i egen regi och vi strävar alltid efter att snabbt åtgärda eventuella fel som uppstår. Normalt kan vi ordna låneutrustning utan extra kostnad under servicetiden. För att minska risken för driftstörningar rekommenderar vi att serviceavtal tecknas. Uppstår problem ändå kan dokumenterad underhållshistorik snabba på felsökning och åtgärd.

Molek AB är distributör för Advanced Instruments, Inc. osmometrar. Osmometrarna används idag på många laboratorier i Sverige. De är godkända enligt IVD och mycket driftssäkra. Mätning av osmolalitet är användbart i många olika sammanhang. Från diagnostik till kvalitetskontroll i produktion.
OsmoTECH PRO

Nyhet

OsmoTECH PRO Multi-Sample Osmometer.

Läs mer här

Nu prenumererar du vårt nyhetsbrev.