OsmoPRO Multi-Sample Micro-Osmometer

GloCyteär en automatisk cellräknare för cerebrospinalvätska.
GloCyte räknar celler från mycket låga koncentrationer (1–2 celler/μL).
Resultat visas i TNC, Total Nucleated Cells, och RBC.
1-2 prover analyseras på under 5 minuter.
Provvolym 30 μL.
TNC mätområde 3-6,500 cells/μL, RBC mätområde 2–615,644 cells/μL.