Osmometer med hög precision och enkelt handhavande.